KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NÓI TIẾNG ANH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ NÓI TIẾNG ANH

By Sachvui - 7 Tháng Một, 2022
Rate this post

TRƯỜNG THPT HÒA TÚ

Số: 02/KH – HĐCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Tú 1, ngày 07 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG “CÂU LẠC BỘ NÓI TIẾNG ANH”

Năm học: 2020 – 2021

I. MỤC ĐÍCH

– Phát triển kĩ năng nghe – nói tiếng Anh cho học sinh và giáo viên;

– Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thảo luận, tranh luận

– Tạo môi trường thực hành tiếng tích cực để giáo viên và học sinh thể hiện những hiểu biết, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề về các chủ đề giáo viên và học sinh quan tâm;

II. CHIẾN LƯỢC

1. Tên gọi: “CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – TRƯỜNG THPT HÒA TÚ” hay

“ENGLISH SPEAKING CLUB OF HOA TU UPPER SECONDARY SCHOOL”.

2. Khẩu hiệu: ‘ Together to the best’

3. Tiêu chí: “Cùng nhau học tập, trau dồi kiến thức và cùng nhau tiến bộ”.

4. Cách thức tham gia

– Đối tượng: Học sinh, giáo viên, nhân viên của trường yêu thích Tiếng Anh

– Cách thức: thành viên tham gia đăng kí điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng kí thành viên

5. Quyền lợi:

– Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh

– Được tham gia chương trình CLB định kì hàng tháng

– Được cung cấp tài liệu học tập liên quan đến nội dung chương trình từng buổi sinh hoạt CLB.

– Được tham gia các chương trình phối hợp giữa CLB với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao trình độ tiếng Anh.

– Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng CLB

6. Nghĩa vụ của thành viên CLB:

– Tích cực tham gia các hoạt động của CLB

– Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB

– Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB đúng giờ và đầy đủ

III. NỘI DUNG HÌNH THỨC SINH HOẠT

1. Nội dung

Thành viên của CLB sẽ được nâng dần kĩ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông qua các hình thức hoạt động phong phú như:

– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp thông qua các trò chơi

– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động nhóm ( trao đổi ,thảo luận, trò chuyện đời thường….)

– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp thông qua chủ đề ( các chủ đề theo sách giáo khoa, các vấn đề thời sự, kinh tế xã hội và cuộc sống…)

– Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.

2. Hình thức:

– Hoạt động định kì hàng tháng theo chủ điểm ( trừ những tháng học sinh tập trung ôn thi)

– Mỗi buổi sinh hoạt đều gắn liến với một chủ đề . Chủ đề do Ban chủ hiệm CLB chọn và đề xuất.

– Thành viên tham gia trao đổi, thảo luận tương tác theo nội dung chủ đề

– Tham gia các trò chơi sinh động, hấp dẫn

IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

– CLB hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên:

– CLB hoạt động theo sự tổ chức, điều hành của chủ nhiệm CLB và chịu sự quản lý giám sát của lãnh đạo đơn vị ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CLB.

– Các hoạt động của CLB phải xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động định kì phải trình lãnh đạo và được lãnh đạo thông qua.

– Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp của các thành viên. Các nội dung được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí:

+ Mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên

+ Chất lượng của các hoạt động được đặt lên hàng đầu

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia:

+ Thúc đẩy được phong trào học tập và làm việc nhóm của các thành viên trong CLB:

+ Nội dung hoạt động đa dạng, chứa đựng nhiều tri thức và những vấn đề thực tế;

+ Không có ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, đạo đức,tư tưởng và lối sống của học sinh, không vi phạm pháp luật;

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ của các thành viên về hình thức, nội dung hoạt động;

+ Kinh phí hoạt động được nhà trường hỗ trợ một phần, tổ chuyên môn một phần, đoàn thanh niên và công đoàn đồng hỗ trợ;

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Ban chủ nhiệm CLB lập kế hoạch hoạt động của CLB.

– Giáo viên chủ nhiệm và đoàn trường chịu trách nhiệm thông báo các hoạt động của CLB đến tất cà các lớp và vận động học sinh tham gia vào CLB;

– Các thành viên trong ban chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và nội dung hoạt động hàng tháng đến thành viên CLB

– Tổ trưởng chuyên môn và Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo để được sự hỗ trợ kip thời ( về kinh phí và nhân lực) nhằm đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của CLB.

Giáo viên lập kế hoạch

TT.TCM

Trần Anh Thiện

5/5 (1 vote)