Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

By Sachvui - 29 Tháng Mười, 2021

Đánh giá: 5 / 5
Tác giả: Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng
Số chương: 58

Rate this post
Anh-Ay-Tha-Sieu-Nhieu-Thinh-Full-Tham-Hai-Du-Nguyet-Quang

anh ay tha sieu nhieu thinh 193x278 1

Độ dài: 57 chương + 1 PN 

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE. 

CP chính: Hứa Trì x Tần Cần 

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được “giải thoát”, nhổ trễ thì phải “thoả hiệp” 

Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái “răng khôn”, vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được. 

“Răng khôn” này tên là Tần Cần

0/5 (0 votes)